EnglishFlag
Artiklar

Kriget i Kattegatt 1939 - 1945.

En artikelserie i sju delar.

Miniubåtar typ Molch i Kattegatt.
Ostmark
Vrakdykning i Kattegatt och Skagerack
Header

Kriget i Kattegatt 1939 - 1945.

En artikelserie i sju delar.

Inledning

 

Vår ambition med artikelserien "Kriget i Kattegatt 1939-1945" är att försöka ge en helhetsbild av omfattningen av aktiviteter i Kattegatt under kriget men även delge mer detaljerad information om vissa fartyg och flygplan som gått under pga någon form av krigshandling. I och med att det går att skriva hur mycket som helst i ämnet har jag valt att göra följande begränsningar: I artikelserien avgränsas området Kattegatt av Själlands rev i söder samt Helsingborg-Helsingör. I norr går gränsen från Skagen och Hunnebostrand uppe vid Smögen. Den andra begränsningen är i innehållet. Framförallt ligger fokus på de fartyg som blivit liggandes kvar som vrak på havets botten men även en del bärgade fartyg beskrivs mer i detalj då de är av särskilt intresse samt en del fartyg som deltagit i strider men klarat sig in till hamn.

För den som vill läsa mer om händelserna i Kattegatt under andra världskriget rekommenderas att läsa de böcker, tidningar och hemsidor som vi använt oss av då vi skrivit vår artikel. Ett annat tips är att prata med eller besöka diverse intressanta arkiv. Dessa redovisas här på hemsidan under rubriken referenser. Vi har försökt vara så noggranna som möjligt men dessvärre kan alltid någon miss smyga sig in och vi är därför tacksamma för synpunkter och kompletteringar som gör texten bättre.