EnglishFlag
Artiklar

Kriget i Kattegatt 1939 - 1945.

En artikelserie i sju delar.

Miniubåtar typ Molch i Kattegatt.
Ostmark
Vrakdykning i Kattegatt och Skagerack
Header
Vrakdykning i Kattegatt och Skagerack
Optimala Dyk
Optimala Dyk

 

På botten av Kattegatt och Skagerack ligger mängder med förlista fartyg. Med tiden bryts dessa dock ner. I och med det salta vattnet beräknas järn rosta ca 0,15 mm per år i Kattegatt vilket gör att vraken från andra världskriget ungefär har 20 år kvar innan de faller ihop såsom de fartyg som gick under i första världskriget redan gjort till stora delar.

 

Många av de vrak vi dyker på idag sjönk under det andra världskriget. En stor anledning till att det sänktes mycket fartyg i Kattegatt under andra världskriget beror på att tyskarna redan tidigt i kriget invaderade Norge varpå Optimala DykKattegatt trafikerades av fartyg på väg mellan Tyskland och det ockuperade Norge.


Den 9:e april 1940 iscensatte tyskarna Operation Weserübung, invasionen av Danmark och Norge. Syftet med operationen var att få kontroll över hamnarna längs Norges kust, bla för att säkra de för krigsindustrin viktiga järnmalmstransporterna från Kiruna som skeppades ut från Narvik och vidare ner till Tyskland förbi Danmark och Sverige. En annan orsak till invasionen av Norge var att tyskarna ville öka sitt område som man kunde anfalla Storbritannien från och bevaka farlederna mot Murmansk i Ryssland.

 

Vrakdykning

Under invasionen av Norge, och även under resten av kriget, gick många fartyg med trupper, krigsmateriel, bränsle och förnödenheter genom Kattegatt på sin väg mot Norge. Längs rutterna upp mot Norge låg ofta brittiska ubåtar och väntade på att få sänka de tyska fartygen. Följaktligen ligger flera av dessa tyska fartyg idag kvar som vrak på havsbotten utanför den svenska västkusten. 

 

Efterhand som kriget fortgick satte de allierade in stora fyrmotoriga bombplan med större räckvidd och högre bombkapacitet än tidigare mot olika städer i Tyskland. Under 1942 ökade de brittiska bombanfallen mot Tyskland. Och från sommaren 1943 och framåt blev den allierade överlägsenheten allt större i luften, dels pga amerikanarnas hjälp och dels pga tyskarnas relativa minskning av antalet plan. Dagtid anföll amerikanska bombplan och nattetid anföll britterna med deras plan som hade större lastförmåga. Bränslebrist för tyskarna gjorde att under senare delen av andra världskriget hade tyskt jaktflyg svårt att komma upp i försvar. Under 1944 nådde de allierades bombningar sin kulmen med bombningarna över bla Dresden. Många allierade plan sköts ned och många skadsköts svårt och störtade i Kattegatt innan de hann nå tillbaka till sina hemmabaser i Storbritannien.


Under 1944 utförde allierat bombflyg också antiubåtsuppdrag i Kattegatt och utgick då från Hebriderna och Skottland. Syftet var att förhindra de tyska malmtransporterna med svenskVrakdykningmalm som fördes från Norge till Tyskland. De allierade hade även sk ”Strike wings”, vilka var enheter som specialiseratsig på skeppsangrepp underdagtid. Radar användes för att upptäcka fartyg och flygplanen var utrustade med pansarbrytande raketer och 20 mm kanoner för att kunna bekämpa de tyska fartygen. Man utgick från Banff flygplats i nordöstra Skottland varifrån namnet ”Banff Strike Wing” är känt. Från Banff utgick också en norsk enhet som flygspanade åt de allierade. Samtliga från Banff flög Mosquitoplan och operationsområdet bestämdes till mellan Oslo och Anholt och öster om 10 breddgraden.

 

VrakdykningOfta flög två plan från den norska enheten före och spanade och rapporterade tillbaks till huvudstyrkan vad de upptäckt varefter man gick till attack. Under oktober och november 1944 genomförde de allierade totalt 47 angrepp mottyska fartyg i Kattegatt. Under december var vädret mycket dåligt och man kunde därför inte utföra lika många angrepp.

Vrakdykning

Under kriget genomförde RAF (Royal Air Force) under sammanlagt 262 nätter mängder med minfällningar från flyg i Kattegatt. Många fartyg sänktes till följd av dessa mineringar.

 

Under 1945 intensifierades de brittiska attackerna mot tyskt tonnage i Kattegatt då man kunde sätta extratankar med bränsle på sina flygplan och därmed kunde få längre flygtider än tidigare. Detta möjliggjorde att man lätt kunde patrullera i hela Kattegatt. I januari och februari var vädret dåligt men under mars månad genomfördes över 80 angrepp mot tyska fartyg i Kattegatt. Ända fram till krigsslutet i maj fortsatte dessa operationer mot tyska fartyg i Kattegatt. Många fartyg sänktes i detta slutskede av kriget.

 

Idag ligger ett stort antal vrak från det andra världskriget fortfarande kvar på havsbottnen utanför den svenska västkusten. Trots detta är det få som är medvetna om de tragedier som ligger bakom förlisningarna. Vårt mål är att dokumentera så många vrak som möjligt innan de försvinner så historien kan berättas vidare.