EnglishFlag
Artiklar

Kriget i Kattegatt 1939 - 1945.

En artikelserie i sju delar.

Miniubåtar typ Molch i Kattegatt.
Ostmark
Vrakdykning i Kattegatt och Skagerack
Header
U-251
Optimala Dyk
Optimala Dyk

 


I Kattegatt ligger flera ubåtar från det andra världskriget fortfarande kvar på havets botten. En av dessa är den tyska U-251 som ligger mitt i Kattegatt, nära ön Anholt, på 35 m djup.

 

U-251 byggdes i Bremen 1941 och var av typen VIIC. (Samma typ som figurerar i den välkända tyska krigsfilmen ”Das Boot”) I april 1942 lämnade U-251 Tyskland, under befäl av kapten Heinrich Timm, och seglade upp till Nordnorge där man använde hamnen i Kirkenes som bas för sina operationer.

 

På grund av begränsning i fart och tid som dessa ubåtar kunde vara i undervattensläge gick de så ofta som möjligt på sina dieselmotorer i övervattensläge. Då man upptäckte en konvoj med fartyg var taktiken att förföljda den tills fler ubåtar hade anslutit och det blivit mörkt varpå man gemensamt kunde gå till attack.
                     
U-251 sänker S/S Jutland
På patrull i början av maj 1942 upptäckte man en brittisk konvoj, PQ15, som var på väg med krigsmateriel till Ryssland. Man förföljde den och tillkallade fler tyska enheter. Strax före midnatt den 3 maj anföll Luftwaffe konvojen och lyckades sänka två fartyg, S/S Botavon och Cape Corso. Från konvojen öppnades eld och britterna lyckades skjuta ner två tyska flygplan som störtade i havet. Strax efter midnatt gick U-251 till attack. Man avfyrade tre torpeder och en kort stund senare kunde besättningen höra torpederna explodera och det brittiska lastfartyget S/S Jutland sjönk.
 
Ombord det brittiska fartyget HMS Leda, som ingick i konvojen, fick man syn på U-251 då fartyget dök och man satte kurs rakt på. Några minuter senare fällde HMS Leda fyra sjunkbomber, satta att detonera på mellan 40 och 80 m djup, mot den tyska ubåten. Efter att ha fällt sjunkbomberna förlorade HMS Leda kontakten med ubåten och en timme senare avbröt man sökandet och återvände till konvojen i tron att man antingen sänkt eller skadat ubåten. Ombord U-251 hade besättningen hört sjunkbomberna falla och explodera men på tillräckligt avstånd för att man skulle klara sig undan och kvart i fyra på morgonen ansåg man hotet vara över och gick åter upp till ytan.
 
Ett andra offer
I början på juli 1942 utgick U-251 från Harstad i Nordnorge med uppdrag att spana efter mål tillsammans med fem andra ubåtar. Tillsammans utgjorde de vargflocken Eisteufel, "Isdjävlarna".
 
Den 10 juli anföll man konvoj PQ17, en av andra världskrigets mest omtalade konvojer där ca 40 fartyg ingick för att gå mot Ryssland med krigsmateriel. Nästan alla fartyg i konvojen sänktes. Kvart i ett på natten avfyrade U-251 en välriktad torped mot lastfartyget El Capitán som sjönk till följd av skadorna då torpeden exploderade.
 
U-251 sänks vid Anholt
Den 19 april 1945 befann sig U-251, nu under befäl av Franz Säck, tillsammans med U-2502 och U-2335 samt M-403 i Kattegatt på väg från Kiel mot Norge. På eftermiddagen upptäckte man flera brittiska Mosquitoplan som tillsammans med några Mustangplan närmade sig. Kort därefter gick flyget till anfall. U-2502 och U-2335 hann, efter en kort strid, dyka och undkom angreppet med endast lättare skador och anlände senare Norge efter ett kort stopp i Århus för reparation. U-251 och M-403 hade inte samma tur.


U-251 sköt mot flygplanen med sin 2 cm kanon samtidigt som flyget fick in träffar både i för och akter varpå fartyget började ta in vatten. En stor del av ubåtsbesättningen hade nu tagit sig ut ur båten och man bemannade 3,7 cm kanonen och resten av besättningen tog skydd bakom tornet. Det brittiska bombflyget fick in tre träffar vilket var nådastöten för ubåten. Order om att överge fartyget gavs.
 
I det kalla vattnet
Besättningen från U-251 befann sig nu i det kalla vattnet. Vattentemperaturen var knappt fem grader. M-403 som endast befann sig en kort bit därifrån kom för att undsätta besättningen men fartyget träffades även det av bombflyget och sänktes. Efter att besättningen från U-251 legat i det iskalla vattnet i 20 min gick de första i besättningen under till följd av kylan. Senare räddade sig sex man, kraftigt nedkylda upp på en livflotte. En stund senare dog två av dem. Efter 2,5 timme i vattnet såg de fyra överlevande i besättningen U-2502 gå till ytan och påkallade dess uppmärksamhet. De fyra överlevande togs ombord ubåten och man letade efter fler överlevande men hittade endast spridda vrakdelar och lik som flöt i vattnet.
 Optimala Dyk
Två brittiska plan nödlandar i Sverige
Under striden med tyskarna träffades tre flygplan av tyskt luftvärn. Ett Mosquitoplan lyckades nödlanda i Danmark. Ett Mustangplan, KH695, som agerat eskort åt Mosquitoplanen, nödlandade på Getterön utanför Varberg. Föraren klarade sig oskadd.

 

15 min senare flög Mosquito RS612 in över Halmstad. Från planet sände man ut nödsignaler samtidigt som man gjorde några svängar över staden. Då man passerade Tylösand fälldes landningsstället ut och strax därefter nödlandade besättningen på F14 i Halmstad. Planet var genomsållat med kulhål och den högra propellern var sönderskjuten. De två besättningsmännen klarade sig oskadda och var glada över att ha hamnat i det neutrala Sverige. De rapporterade att man fått skadorna på flygplanet då man anfallit tyska ubåtar i Kattegatt.

Optimala Dyk

 

I Hallandsposten kunde man vid tidpunkten för händelsen läsa att de båda besättningsmännen var i 25-årsåldern och att de blev bjudna på svenska krigsmaktens livrätt: ärtor med fläsk. Vidare förklarades att de båda britterna tyckte delikatessen smakade ypperligt.

 

Vraket idag
Idag står vraket av U-251 rätt på botten utanför Anholt. Fartyget är förhållandevis heltOptimala Dyk även om man ser spåren av striden då den gick under.

 

Vrakets längd är 67 m och bredden är 6 m. I och med att botten är ganska hård på platsen har vraket inte satt sig allt för långt ner i botten vilket gör att propellrar och roder i aktern syns mycket tydligt. Det finns en del hål att kika in i på olika platser på vraket. I bla tornet kan man se rakt ner och in i ubåten.